گزارش دستمزد مدیران اجرایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ۲۰۱۵

کشورهای عربی با سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای اروپایی و آمریکایی، در حوزه منابع انسانی به علم روز دنیا مجهز شده اند و آن را به کار می گیرند. با توجه به اینکه شرایط این کشورها به کشور ایران نزدیک تر است، مطالعه گزارش دستمزد مدیران اجرایی آنها خالی از لطف نیست. گزارش دستمزد مدیران اجرایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ۲۰۱۵ را در ادامه به رایگان دانلود کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

hosseinnhosseinn
m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]