گزارش دستمزد مدیران اجرایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ۲۰۱۵

کشورهای عربی با سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای اروپایی و آمریکایی، در حوزه منابع انسانی به علم روز دنیا مجهز شده اند و آن را به کار می گیرند. با توجه به اینکه شرایط این کشورها به کشور ایران نزدیک تر است، مطالعه گزارش دستمزد مدیران اجرایی آنها خالی از لطف نیست. گزارش دستمزد مدیران اجرایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ۲۰۱۵ را در ادامه به رایگان دانلود کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli