فرم های اجرای برنامه مربیگری

می خواهید مربیگری را انجام دهید ولی ابزاری برای آن ندارید. ما فرم های زیر را برای اجرای این برنامه گردآوری کردیم:

  1. فرم درخواست قرار گرفتن تحت نظر مربی
  2. فرم درخواست ایفای نقش مربی
  3. فرم برنامه اقدام فرد تحت مربیگری
  4. فرم توافق‌نامه مربیگری
  5. فرم پیگیری اهداف
  6. فرم ارزیابی پایانی- برای مربیان
  7. فرم ارزیابی پایانی- برای فرد تحت مربیگری
  8. فرم خودارزیابی شنود موثر مربیگری
  9. فرم فهرست وارسی ارزشیابی خود به عنوان مربی

می توانید فایل وورد مجموعه این فرم ها را در ادامه دانلود کنید.

۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax