شامل فایل وورد شش فرمی که برای تدوین برنامه جانشین‌پروری در هر سازمانی باید تکمیل شود ارائه شده‌اند. این فرم‌ها عبارتند […]


ادامه ...

شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

فایل وورد فرم ارزشیابی دوره آموزشی شامل: ۱- معرفی مدل ارزشیابی دوره آموزشی کرک پاتریک ۲- فرم ارزیابی دوره، سطح […]


ادامه ...

شهریور ۲۳, ۱۳۹۴

فایل وورد ثبت و بررسی غیبت کارکنان که معمولا برای شرکت های کمتر از ۱۰۰ نفر کاربرد دارد.


ادامه ...

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴

نمونه فرم تنظیم صورت جلسه.


ادامه ...

مرداد ۲۸, ۱۳۹۴

شامل یک فایل وورد اعلان پست خالی به کارکنان داخل شرکت.


ادامه ...

مرداد ۲۷, ۱۳۹۴

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

StephenjarStephenjar
JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex