شامل فایل وورد شش فرمی که برای تدوین برنامه جانشین‌پروری در هر سازمانی باید تکمیل شود ارائه شده‌اند. این فرم‌ها عبارتند […]


ادامه ...

شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

فایل وورد فرم ارزشیابی دوره آموزشی شامل: ۱- معرفی مدل ارزشیابی دوره آموزشی کرک پاتریک ۲- فرم ارزیابی دوره، سطح […]


ادامه ...

شهریور ۲۳, ۱۳۹۴

فایل وورد ثبت و بررسی غیبت کارکنان که معمولا برای شرکت های کمتر از ۱۰۰ نفر کاربرد دارد.


ادامه ...

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴

نمونه فرم تنظیم صورت جلسه.


ادامه ...

مرداد ۲۸, ۱۳۹۴

شامل یک فایل وورد اعلان پست خالی به کارکنان داخل شرکت.


ادامه ...

مرداد ۲۷, ۱۳۹۴

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli