گزارش آی بی ام: نظام سنتی منابع انسانی برای استعدادها مناسب نیست!

آیا نظام سنتی منابع انسانی سازمان شما را در حد متوسط نگه می دارد؟ جواب بله است. اگر می خواهید سازمانی متفاوت داشته باشید نظام منابع انسانی خود را بر مبنای افراد با پتانسیل بالا طراحی کنید. چون آنها در کل رضایت، تعلق، همکاری و نوآوری بیشتری دارند. چیزی که برای این گروه از افراد مهم است متفاوت از سایر کارکنان است. برای جزئیات بیشتر گزارش آی بی ام را در این زمینه دانلود کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet