گزارش آی بی ام: نظام سنتی منابع انسانی برای استعدادها مناسب نیست!

آیا نظام سنتی منابع انسانی سازمان شما را در حد متوسط نگه می دارد؟ جواب بله است. اگر می خواهید سازمانی متفاوت داشته باشید نظام منابع انسانی خود را بر مبنای افراد با پتانسیل بالا طراحی کنید. چون آنها در کل رضایت، تعلق، همکاری و نوآوری بیشتری دارند. چیزی که برای این گروه از افراد مهم است متفاوت از سایر کارکنان است. برای جزئیات بیشتر گزارش آی بی ام را در این زمینه دانلود کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag