گزارش بسته رفاهی انجمن منابع انسانی آمریکا ۲۰۱۵

اینکه بدانیم سایر شرکتهای دنیا چه آیتم های رفاهی برای کارکنان خود در نظر می گیرند به متخصصان منابع انسانی در طراحی بسته متنوع رفاهی برای کارکنان خود کمک می کند. گزارش مزایای رفاهی انجمن منابع انسانی آمریکا که بر اساس نتایج پژوهش بین شرکت های امریکایی به دست آمده است را در ادامه دانلود کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax