فرم نظرسنجی مزایای رفاهی

شرکت ها معمولا هزینه زیادی را صرف ارائه مزایای رفاهی به کارکنان می کنند ولی پایشی از رضایت کارکنان در این زمینه ندارند. این فرم برای ارزیابی عمومی و موردی خدمات رفاهی شرکت ها به کارکنان طراحی شده است. فایل وورد این فرم را می توانید از اینجا دانلود کنید:

خدمات رفاهی

۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli