فرم نظرسنجی مزایای رفاهی

شرکت ها معمولا هزینه زیادی را صرف ارائه مزایای رفاهی به کارکنان می کنند ولی پایشی از رضایت کارکنان در این زمینه ندارند. این فرم برای ارزیابی عمومی و موردی خدمات رفاهی شرکت ها به کارکنان طراحی شده است. فایل وورد این فرم را می توانید از اینجا دانلود کنید:

خدمات رفاهی

۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax