فرم نظرسنجی مزایای رفاهی

شرکت ها معمولا هزینه زیادی را صرف ارائه مزایای رفاهی به کارکنان می کنند ولی پایشی از رضایت کارکنان در این زمینه ندارند. این فرم برای ارزیابی عمومی و موردی خدمات رفاهی شرکت ها به کارکنان طراحی شده است. فایل وورد این فرم را می توانید از اینجا دانلود کنید:

خدمات رفاهی

۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag