فرم ارزیابی جذابیت برند کارفرمایی

این فرم خاوی ۲۳ سوال به همراه تفسیر پاسخ ها (با ذکر منبع آزمون)، برای تعیین میزان جذابیت برند کارفرمایی شرکت برای متقاضیان کار است. سوالات توسط کارکنان داخلی شرکت و با طیف لیکرت پاسخ داده می شود. اگر به فکر جذب بهترین استعدادها از بازار کار هستید با این آزمون می توانید از ارزش برند کارفرمایی خود مطلع شوید:

۹۵,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag