فرم ارزیابی جذابیت برند کارفرمایی

این فرم خاوی ۲۳ سوال به همراه تفسیر پاسخ ها (با ذکر منبع آزمون)، برای تعیین میزان جذابیت برند کارفرمایی شرکت برای متقاضیان کار است. سوالات توسط کارکنان داخلی شرکت و با طیف لیکرت پاسخ داده می شود. اگر به فکر جذب بهترین استعدادها از بازار کار هستید با این آزمون می توانید از ارزش برند کارفرمایی خود مطلع شوید:

۹۵,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli