دستورالعمل ارزیابی عملکرد

فایل وورد دستوالعمل ارزیابی عملکرد در ۹ صفحه (فونت ۱۳، فاصله خطوط ۱٫۱۵)، شامل تیترهای زیز:

 1. مقدمه
 2. تعاریف و اصطلاحات
 3. هدف
 4. دامنه شمول
 5. مراحل اجرایی
 6. امتیازدهی و ترکیب امتیازات
 7. کاربردها (حق عملکرد، ادامه همکاری، آموزش، تبدیل عضویت، ارتقا)
 8. ارزیابی کنندگان
 9. بروز رسانی
 10. فرم های نمونه ارزیابی رفتاری و نتیجه ای
 11. مسئولیتها
 12. ارائه بازخورد

لازم به ذکر است این دستوالعمل یک نمونه است و هر شرکتی می تواند متناسب با شرایط و نیاز خود آن را اصلاح و تعدیل کند.

۴۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli