ارزیابی مهارت تفویض اختیار

از این ابزار برای آگاهی از اینکه تا چه اندازه خوب تفویض می کنید، استفاده کنید.
۴۵,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax