گاهی برای ارزیابی عملکرد کارکنان نیاز است تا جنبه های کیفی شغل آنها را اندازه گیری کنید. برای آنکه این […]


ادامه ...

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴

کدوما رو؟ کارکنان با عملکرد بالا بدون شک برای هر شرکتی ارزشمند هستند. این کارکنان تقریباً چهار برابر عملکرد بهتری […]


ادامه ...

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۴

این روزها خیلی از تروریسم و اعمال ترویستی در گوشه و کنار جهان می شنویم و واژه تروریست وارد ادبیات […]


ادامه ...

آذر ۱۷, ۱۳۹۳

این روزها بحث پرداخت بر مبنای عملکرد داغ است و در هر سازمان دولتی و خصوصی که وارد می شوید، […]


ادامه ...

آبان ۱۱, ۱۳۹۳

از چالش های ارزیابی عملکرد در سازمان این است که در زمان ارزیابی افراد، ۱٫ به قضاوت دیگران متکی باشند […]


ادامه ...

آبان ۲, ۱۳۹۳

غیبت به عنوان کارگریزی کارکنان از انجام کاری است که باید طبق جدول زمانی انجام می‌داده اند. عدم حضور در […]


ادامه ...

شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli