تحقیقات چیزی را که من و شما به تجربه از دوران کودکی آموخته ایم، تایید می کنند: مردان و زنان […]


ادامه ...

اسفند ۵, ۱۳۹۳

استادم می گفت اساس ارتباطات با دیگران باید بر پایه اصل کودنی باشد و فارغ از اینکه طرف مقابل شما […]


ادامه ...

بهمن ۲۳, ۱۳۹۳

آیا وادار کردن افراد برای کار در تیم عملکرد کلی را افزایش می‌دهد؟ چگونه باید به ارتباطات و تعاملات افراد […]


ادامه ...

مهر ۱۸, ۱۳۹۳

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli