تحقیقات چیزی را که من و شما به تجربه از دوران کودکی آموخته ایم، تایید می کنند: مردان و زنان […]


ادامه ...

اسفند ۵, ۱۳۹۳

استادم می گفت اساس ارتباطات با دیگران باید بر پایه اصل کودنی باشد و فارغ از اینکه طرف مقابل شما […]


ادامه ...

بهمن ۲۳, ۱۳۹۳

آیا وادار کردن افراد برای کار در تیم عملکرد کلی را افزایش می‌دهد؟ چگونه باید به ارتباطات و تعاملات افراد […]


ادامه ...

مهر ۱۸, ۱۳۹۳

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

hosseinnhosseinn
m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]