آیا فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان شما اثربخش است؟ آیا فعالیت های منابع انسانی را در سازمان خود […]


ادامه ...

مهر ۲۱, ۱۳۹۳

برای اینکه مدیر منابع انسانی خوبی باشیم باید شایستگی‌هایی را در خود تقویت کنیم. شایستگی بیانگر دانش، مهارت و توانایی […]


ادامه ...

مهر ۱۶, ۱۳۹۳

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

hosseinnhosseinn
m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]