تعریف نظام پرداخت

0 امتیاز
سوال شده آبان 14, 1394 توسط آتشکار
تعریف نظام پرداخت :

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 17, 1394 توسط hryaradmin (980 امتیاز)

جبران خدمات شامل پاداش­های درونی و بیرونی به کارکنان در ازای انجام کارشان است. جبران خدمات درونی و بیرونی با همدیگر توصیف کننده سیستم جبران خدمات (سیستم حقوق و دستمزد) در سازمان است. جبران خدمات درونی[1] به پاداش­های روانشناختی که کارکنان از کارشان دریافت می­کنند اشاره دارد. متخصصان توسعه سازمان، جبران خدمات درونی را به کمک طراحی مشاغل اثربخش، بهبود می­بخشند. مهم­ترین پاداش­های درونی که فرد از انجام کارش به دست می­آورد، در نظریه ویژگی­های شغلی، بیان گردیده است. این پاداش­ها عبارتند از: تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال کاری، و دریافت بازخور از شغل. جبران خدمات بیرونی[2] شامل پاداش­های پولی و غیر پولی می­شود. ­متخصصان جبران خدمات، برنامه­های پاداش پولی را منطبق با عملکرد شغلی کارکنان و سطوح یادگیری دانش، و مهارت­های مرتبط با شغلشان طراحی می­کنند. پاداش­های غیرپولی، برنامه­های محافظت (مثل بیمه­های درمانی)، مرخصی­های کاری (مثل سفرهای تفریحی)، و خدمات دیگر (مثل کودک­یاران و نگهداری از سالمندان) را شامل می­شود. متخصصان جبران خدمات، پاداش­های پولی را جبران خدمات هسته­ای[3] و پاداش­های غیرپولی را مزایای شغلی کارکنان[4] می­نامند

 


[1] Intrinsic Compensation

[2] Extrinsic  Compensation

[3] Core Compensation

[4] Employee Benefits

به Hryar Q&A خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...