ارزیابی توسط هم‌قطاران

در نوشتار «هفت قانون طلایی در ارزیابی عملکرد کارکنان» درباره هفت قانونی صحبت کردیم که رعایت این هفت قانون، می‌تواند این فرآیند مهم در سازمان را تبدیل به نوعی فرآیند منصفانه، اثربخش و کارآمد کند. در اینجا می‌خواهیم درباره روشی صحبت کنیم که می‌تواند فرآیند ارزیابی عملکرد را منصفانه‌تر کند.

به عنوان مدیر، کار شما آن است که به ارزیابی عملکرد کارکنانتان بپردازید و این کار را تا جایی که ممکن است به صورت عینی و به دور از تعصب و خطا انجام دهید. یکی از روش‌هایی که به داشتن ارزیابی عملکرد منصفانه کمک می‌کند، استفاده از روش «ارزیابی عملکرد توسط همکاران» یا هم‌قطاران است.

در این روش، جای آن که ارزیابی عملکرد را فقط از دیدگاه خودتان انجام دهید (و یا شاید از ارزیابی‌شونده بخواهید که خودارزیابی انجام دهد)، از اعضای تیم می‌خواهید که برای یکدیگر ارزیابی عملکرد را انجام دهند. آن‌ها پس از نوشتن فرم‌های ارزیابی عملکرد، نتایج را در اختیار شما قرار می‌دهند و در صورتی که دوست داشته باشند، می‌توانند آن را در اختیار اعضایی که برایشان ارزیابی عملکرد انجام داده‌اند، قرار دهند.

این کار سبب می‌شود نزد کسانی که مدام تحت ارزیابی هستند، ارزشمند شوید و همچنین کمک می‌کند که تا جایی که ممکن است از خطاهای احتمالی که در ارزیابی عملکرد توسط رییس روی می‌دهد، دور شوید. همچنین، این روش ارزیابی عملکرد سبب می‌شود که همکاران و اعضای تیم در قبال همدیگر شفاف و گشوده باشند.

مأخذ: Let’s Not Kill Performance Evaluations Yet,

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucaslopez494lucaslopez494
ericashillings4ericashillings4
jeffersonlittlejeffersonlittle
jillpeak9359jillpeak9359
mostafa ahmadimostafa ahmadi
namdarnamdar
asadollahiasadollahi
starrackleystarrackley
ruthiewillett69ruthiewillett69
AdrinAdrin