عادت های بد خود را کنار بگذارید

تغییر عادات نباید بیش از حد طول بکشد، اما این کار نه تنها دشوار، بلکه بسیار دشوار است! اما هنگامی که عادات منجر به اثرگذاری بر بهره‌وری می‌شود، این وضعیت فرق دارد و هرچه زودتر باید برای تغییر این عادات، کاری انجام داد. برخی از این عاداتی که می‌توانند بهره‌وری را کاهش دهند، عبارت‌اند از؛ جر و بحث بیش از حد، سرزنش کردن دیگران، قلدری و بی‌نزاکتی سازمانی، نگرش‌های منفی و …. .

عادت بد

اما سؤال این است که در صورت وجود چنین عاداتی در شرکت، چگونه می‌توانیم آن‌ها را تغییر دهید و مانع از کاهش بیش از حد بهره‌وری ناشی از این عادات بد باشیم؟ برای این تغییر عادات بد، گام‌های ذیل را انجام دهید:

نخستین گام آن است که از واکنش‌های خود آگاه باشید. هیچگاه نمی‌توان چیزی را بدون آگاهی از آن انجام داد. یعنی اگر ندانید که چه چیزی یا چه کاری را چگونه انجام می‌دهید، نمی‌توانید آن را تغییر دهید. بنابراین باید بدانید که کارهایتان را چگونه تنظیم می‌کنید و چطور آن‌ها را بر اساس عادات انجام می‌دهید.

گام دوم آن است که بدانید چه چه نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهید برخی از کارهایتان یا عادت‌هایی که در انجام آن‌ها دارید، ضد بهره‌وری هستند. با آگاهی از این نشانه‌ها وارد گام سوم شوید.

در گام سوم، باید بدانید که چطور و از کجای این نشانه‌ها باید شروع به تغییر دادن آن‌ها کنید. هرچه زودتر این زمان را تشخیص دهید، بهتر است و تغییر دادن این عادات هم راحت‌تر است.

در گام آخر، باید عادات بد را با عادات خوب جایگزین کنید. یعنی باید رفتارهایی خوب را جایگزین آن‌ها کنید. برای این کار و جایگزینیِ عادات بد با عادات بد، باید این عادات ضد بهره‌وری را در مسیر طبیعی خود شناسایی و متوقف کنید.

مأخذ: http://www.harvardbusiness.org/

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax