ویدئو: آشنایی با قانون کار

دانش حداقلی در رابطه با قانون کار هم مورد نیاز کارکنان است و هم مورد نیاز متخصصان منابع انسانی. اما خواندن قانون کار سخت است و فهم جزئیات آن دشوار. پس چه بهتر آن را از زبان یک حقوق دان بشنوید و ببینید. در این ویدئو که به همت سایت آموزشی وب یاد تهیه شده است، رایگان با قانون کار آشنا می شوید:

 

ادامه این ویدئو را اینجا ببینید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag